Tag: Làm giấy phép liên vận Việt Campuchia tại Hồ Chí Minh

Làm giấy phép liên vận Việt Campuchia tại Hồ Chí Minh

Hiện nay, để lưu thông hoặc thực hiện các hoạt động vận tải giữa Việt Nam và Campuchia, cần phải có giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Campuchia do các cơ quan hữu quan cấp. Ngoài ra, làm giấy phép liên vận Việt Campuchia tại Hồ Chí Minh như thế nào? Các điều khoản cấp phép là gì? Thủ tục nào phải được thực hiện? Chi tiết các hồ sơ cần cung cấp cho cơ quan chức năng, chúng tôi đã cập nhật trong bài viết sau.

Đội ngũ hỗ trợ

icon hỗ trợ
Hà Nội
0962 444 877
icon hỗ trợ
Hà Nội
0962 444 800
icon hỗ trợ
Toàn Quốc
0948 587 785
icon hỗ trợ
Hà Nội
0964 998 533
icon hỗ trợ
Hồ Chí Minh
090 678 2533
icon hỗ trợ
Đà Nẵng
0937 345 533
icon hỗ trợ
Hà Nội
0973 411 770
icon hỗ trợ
Hồ Chí Minh
090 668 3533
icon hỗ trợ
Toàn Quốc
090 678 3533
icon hỗ trợ
Hà Nội
0938 072 533
icon hỗ trợ
Đà Nẵng
0944 757 998