Tin Tức

Giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An

Cập nhật lúc: 2023-08-17 11:23:12 13562

Từ trước đến nay các loại giấy phép liên vận thủ tục là như thế nào luôn là điều mà những người làm các công việc liên quan tìm kiếm. Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn về một số thủ tục làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An.

lam-giay-phep-lien-van-viet-lao-gia-relam-giay-phep-lien-van-viet-lao-gia-relam-giay-phep-lien-van-viet-lao-gia-relam-giay-phep-lien-van-viet-lao-gia-re

Giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An

Các loại phương tiện thường xin loại giấy phép liên vận Việt Nam Lào này

Phương tiện đăng ký vận tải giữa Việt Nam và Lào tại Nghệ An là ô tô, bao gồm: xe đầu kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe chuyên dùng chạy đường bộ có giấy đăng ký. Xe và biển số do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp. Phương tiện bao gồm xe thương mại và xe phi thương mại.

Giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An

Đối tượng được cấp phép giấy phép liên vận Việt lào

Phương tiện thương mại: Giấy phép vận tải đa phương thức xe thương mại Việt - Lào cấp cho các công ty, hợp tác xã đã có Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào có thời hạn 01 năm, nhưng không quá thời hạn của Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào.

Giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào được cấp cho xe thương mại của các công ty, hợp tác xã hoạt động trong phạm vi công trình, dự án và hoạt động thương mại của mình tại Lào. Lập lại nhiều lần, có giá trị trong 01 năm nhưng không quá thời hạn kết thúc của công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của công ty, hợp tác xã tại Lào.

Đặc biệt đối với xe khách hợp đồng và vận tải khách du lịch, giấy phép vận tải liên hợp Việt - Lào được cấp theo độ dài hành trình nhưng không quá 30 ngày.

Phương tiện phi thương mại: 

Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức phương tiện phi thương mại Việt - Lào có thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp.

Đặc biệt đối với xe của công ty, giấy phép có thể được cấp theo thời hạn của hành trình, nhưng không quá 01 năm.

Giấy phép liên vận Việt Lào Nghệ An

Tài liệu (theo Điều 12)

Xe thương mại (cho hoạt động vận tải):

a) Đơn đề nghị cấp phép nộp theo mẫu tại Phụ lục 7a của Thông tư này;

b) Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Lào;

c) Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính, cho thuê bất động sản hoặc giữa các thành viên với hợp tác xã nếu phương tiện đó không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký. kinh doanh vận tải;

d) Chứng chỉ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

đ) Văn bản cho phép khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện vận tải hoặc chứng từ bổ sung tài chính của cơ quan quản lý tuyến, hợp đồng đón, trả khách từ các bến xe tại Việt Nam và Lào (đối với xe thương mại, chuyên chở hành khách tuyến cố định).

Giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An

Đối với xe phi thương mại và xe thương mại

Phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động thương mại của các công ty, hợp tác xã tại Lào:

a) Đơn đề nghị cấp phép nộp theo mẫu tại Phụ lục 7b của Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe nếu không thuộc sở hữu của đơn vị, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng do đơn vị, cá nhân ký với cơ quan cho thuê tài chính hoặc đơn vị, cá nhân có chức năng: Xử lý bất động sản theo quy định của pháp luật;

c) Giấy chứng nhận kiểm nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

d) Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân thực hiện công trình, dự án, hoạt động thương mại tại Lào (đối với công ty, hợp tác xã phục vụ công trình, dự án, hoạt động thương mại tại Lào);

đ) Quyết định đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp đi công tác và đi công tác nước ngoài, tổ chức quốc tế đi công tác).

Tổng kết

Đây là một số nội dung cơ bản mà bạn cần biết khi xin giấy phép liên vận Việt Lào tại Nghệ An. Mong các bạn sẽ sớm xin được giấy phép để bắt đầu công việc

 


Dịch vụ khác

Đội ngũ hỗ trợ

icon hỗ trợ
Hỗ Trợ Toàn Quốc
0948 587 785
icon hỗ trợ
Hỗ Trợ Toàn Quốc
0964 998 533
icon hỗ trợ
Hà Nội
090 678 2533
icon hỗ trợ
Đà Nẵng
0937 345 533
icon hỗ trợ
Hà Nội
0973 411 770
icon hỗ trợ
Hỗ Trợ Toàn Quốc
090 668 3533
icon hỗ trợ
Hồ Chí Minh
090 678 3533
icon hỗ trợ
Hà Nội
0938 072 533
icon hỗ trợ
Đà Nẵng
0944 757 998